Make your own free website on Tripod.com

EL MELÓ DELS SECANS D'ARTESA DE SEGRE

 

El meló conreat als secans de la comarca d'Artesa de Segre és del tipus "pell de sapo", amb la seva peculiar pell rugosa, de color verd fosc i forta, cosa que permet una llarga conservació.

L'excel·lent qualitat de la carn, compacta dolça i blanca, és producte d'una confluència única entre les condicions òptimes de la terra i del cel que acompanyen el creixement del meló en aquesta contrada. Per una banda, els sóls profunds, fèrtils i secans lliuren l'aigua justa per tal que el fruit tingui la mida adient. D'altra banda, el potent sol i els contrastos de temperatura entre el dia i la nit, propis del microclima de la zona, donen al meló d'Artesa el seu altcontingut en sucres i una sanitat envejable.

I a la taula... el fresc flaire que ens arriba quan obim el meló... l'exquisit sabor quan el mengem...