Make your own free website on Tripod.com

 

CRISMA

 

 

CRISMA.- (Del llatí chrisma, i aquest del grec chrisma, de chrien, ungir) Monograma del nom de Jesucrist, format per la combinació d'una X i una P (majúscules de les lletres ji i ro), que són les dues inicials de la veu grega Christós, l'Ungit.

 

Fotografia i text extrets del Diccionari Enciclopèdic Salvat Català